प्रश्न मंजुषा- 1

1. महाराष्ट्रातील कोणत्या ठिकाणी 'हाय लॅटीट्यूड फिजीक्स लॅबोरेटी ' (High latitude cloud Physics Laboratory) विकसित केली जात आहे?

A. म्हैसमाळ
B. गाविलगड
C. महाबळेश्वर
D. तोरणमाळ
-------------------------------------------------------------------------------------------


2. 'सायली गोखले' ही खेळाडू कोणत्या क्रिडाप्रकाराशी संबंधित आहे ?

A. बुद्धीबळ
B. बॅडमिंटन
C. गोल्फ
D. लॉन टेनिस
-------------------------------------------------------------------------------------------


3. हॅार्नबिल फेस्टिवल' भारतातल्या कोणत्या राज्यात साजरा केला जातो ?

A. आसाम
B. नागालँड
C. गोवा
D. केरळ
-------------------------------------------------------------------------------------------


4. 'आंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस' कधी साजरा केला जातो?

A. 1 सप्टेंबर
B. 1 ऑक्टोबर
C. 1 नोव्हेंबर
D. 1 डिसेंबर
-------------------------------------------------------------------------------------------


5. खालीलपैकी कोणती एक संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची अधिकृत भाषा नाही.

A. फ्रेंच
B. चिनी
C. जपानी
D. इंग्रजी
-------------------------------------------------------------------------------------------


Post a Comment

Previous Post Next Post