प्रश्न मंजुषा- 2

1. दुस‌र्‍या युवा ऑलिंपिक स्पर्धा 2014 मध्ये कोठे होणार आहेत ?

A. सिंगापूर
B. ब्राझील
C. चीन
D. कॅनडा-------------------------------------------------------------------------------------------

2. महाराष्ट्र मानव विकास मिशनचे पहिले कार्याध्यक्ष कोण होते ?

A. के.बी.भोगे
B. नीला सत्यनारायण
C. सुधीर ठाकरे
D. चंद्रकांत दळवी-------------------------------------------------------------------------------------------

3. कोणत्या शैक्षणिक आयोगात 3 री ते 6 वी ची पूर्व प्राथमिक शिक्षणाबद्दल तरतूद करण्यात आली होती?

A. सार्जंट आयोग
B. कोठारी आयोग
C. हॉरटॉग आयोग
D. वूड्स चा खलिता-------------------------------------------------------------------------------------------

4. 20 वे 'नवोदित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन - 2013' कोठे भरले होते?

A. चंद्रपूर
B. नागपूर
C. उस्मानाबाद
D. परभणी-------------------------------------------------------------------------------------------

5. 87 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कोठे पार पडले?

A. सावंतवाडी
B. रामटेक
C. गोँदिया
D. सासवड-------------------------------------------------------------------------------------------

Post a Comment

Previous Post Next Post