सुस्वागतम !!! MPSC Alert ह्या वेबसाईट वर आपले स्वागत आहे.

May 31, 2014

प्रश्न मंजुषा- 16

1. ऑनलाईन व्यवहार करण्याकरिता नुकत्याच मान्यता मिळालेल्या RuPay या प्रणालीची निर्मिती कुणी केली आहे?

A. Reserve Bank of India
B. C-DAC
C. National Payment Corporation of India
D. National Infomatics Centre (NIC)-------------------------------------------------------------------------------------------

2. भारतातील विद्यापीठात चालणाऱ्या संशोधनाच्या दर्जाचे मूल्यमापन करण्याकरिता कोणाच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती?

A. डॉ. के. विजय राघवन
B. डॉ. नरेंद्र जाधव
C. डॉ. विलास सपकाळ
D. डॉ. व्ही. आर. राव-------------------------------------------------------------------------------------------

3. अमेरिकास्थित NASA या संस्थेने 'चंद्राचे वातावरण आणी तेथील धुळीचा' अभ्यास करण्याकरिता कोणते अंतराळ यान प्रक्षेपित केले आहे?

A. लुनार
B. मुणार- 3
C. NSMU
D. LADEE-------------------------------------------------------------------------------------------

4. भारत व रशिया दरम्यान ऑक्टोंबर 2013 मध्ये झालेल्या संयुक्त अभ्यासाचे नाव काय होते?

A. अर्जुन 2013
B. एकलव्य 2013
C. प्रगती 2013
D. इंद्र 2013-------------------------------------------------------------------------------------------

5. नुकताच सापडलेला 'इंडियन मोटेलाईड- विजेचा झटका देणारा मासा' कोणत्या नदीत सापडला आहे?

A. शारदा
B. ब्रम्हपुत्रा
C. गंगा
D. यांगत्से-------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment