प्रश्न मंजुषा- 19 (मराठी व्याकरण Special)
1. अचूक विधान ओळखा.

अ) जे शब्द नामांना जोडून येतात व वाक्यातील शब्दांचा संबंध दर्शवितात त्यांना शब्दयोगी अव्यय म्हणतात.
ब) जे शब्द सर्वनामांना जोडून येतात व वाक्यातील शब्दांचा संबंध दर्शवितात त्यांना शब्दयोगी अव्यय म्हणतात.
क) जे शब्द क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती सांगून त्याची व्याप्ती मर्यादित करतात त्यांना विशेषण म्हणतात.

A. अ आणी ब बरोबर
B. ब आणी क बरोबर
C. अ आणी क बरोबर
D. अ, ब आणी क बरोबर-----------------------------------------------------------------------------

2. 'व्यासंग' या शब्दाचा संधी विग्रह कसा होईल ?

A. व्यास+अंग
B. व्या+आसंग
C. वि+आसंग
D. व्या+संग-----------------------------------------------------------------------------

3. शब्दांच्या खालीलपैकी कोणत्या जाती विकारी आहेत?

अ) नाम, सर्वनाम
ब) विशेषण, क्रियापद
क) क्रियाविशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय
ड) उभयान्वयी अव्यय, केवलप्रयोगी अव्यय

A. अ आणी ब
B. ब आणी क
C. क आणी ड
D. ड आणी अ-----------------------------------------------------------------------------

4. मराठी व्याकरणात 'समुदायवाचक नामे' तसेच पदार्थवाचक नामे' याची गणना कोणत्या नामात होते?

A. सर्वनामात
B. विशेषनामात
C. सामान्यनामात
D. भाववाचक नामात-----------------------------------------------------------------------------

5. धेर्य, कीर्ती, वात्सल्य ही कोणती नामे आहे?

A. सामान्यनाम
B. विशेषनाम
C. धर्मवाचक नाम
D. पदार्थवाचक नाम-----------------------------------------------------------------------------

5 Comments

 1. सर्व प्रश्न आवडले. आणि भाववाचक नामालाच धर्मवाचक नाम म्हणतात हेही माहित झाले. :)

  धन्यवाद!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post