प्रश्न मंजुषा- 26

1. CSR अंतर्गत सामाजिक दायित्वाचा भाग म्हणून CCTV कॅमेरे भाड्याने देणे, त्याची देखभाल, मॉनीटर, हार्ड डिस्क याची जबाबदारी ई. माफक दरात घेणाऱ्या 'Security as a service' ही संकल्पना कोणत्या कंपनीद्वारे राबविण्यात येत आहे?

A. टाटा
B. झेन्सार
C. झायकोम
D. सिगेट-----------------------------------------------------------------------------

2. कोणत्या टेनिस खेळाडूतर्फे International tennis premier league सुरु करण्यात येत आहे?

A. लियांडर पेस
B. महेश भूपती
C. विजय अमृतराज
D. राफेल नदाल-----------------------------------------------------------------------------

3. 1845 मध्ये कुणी 'इंडियन रेल्वे असोसीएशन' ची स्थापना केली?


अ- जमशेदजी जीजाभाई
ब- नाना शंकरशेठ
क- जमशेदजी टाटा

A. अ आणी ब
B. ब आणी क
C. अ आणी क
D. फक्त ब-----------------------------------------------------------------------------

4. कुणाला 'लोरीअस विश्व क्रीडा अकादमीने' नुकतेच सदस्यत्व बहाल केले आहे?

A. वि.वि.एन. रिचर्ड
B. स्टीव वा
C. इयान बोथान
D. राहुल द्रविड----------------------------------------------------------------------------

5. United Nation Enviroment Programmme (UNEP) चे मुख्यालय कोठे आहे?

A. स्टोकहोम
B. विएन्ना
C. झुरीच
D. नैरोबी-----------------------------------------------------------------------------

6. MIDC ची स्थापना केव्हाची आहे?

A. 1 एप्रिल 1960
B. 1 मे 1960
C. 1 सप्टेंबर 1962
D. 1 ऑगस्ट 1962-----------------------------------------------------------------------------

7. महाराष्ट्राचा पहिला अर्थसंकल्प कुणी मांडला?

A. एन. के.पी. साळवे
B. शन्मुखन चेट्टी
C. वसंतराव नाईक
D. शेषराव वानखेडे-----------------------------------------------------------------------------

8. भारतात 'मधाचे' सर्वाधिक उत्पादन कुणत्या राज्यात होते?

A. महाराष्ट्र
B. गुजरात
C. उत्तर प्रदेश
D. राजस्थान-----------------------------------------------------------------------------

9. इज्रायेल चे विभाजन होऊन कोणता देश तयार झाला आहे?

A. व्याटिकन सिटी
B. सिरिया
C. प्यालेसटीन
D. जोर्डन-----------------------------------------------------------------------------

10. कोणत्या काश्मिरी मुलीने 'डायल काश्मीर' हे एन्ड्रोईड अप्लिकेशन तयार केले आहे?

A. मलिना सारा मलिक
B. सारा खान
C. मेहविश मुश्ताक
D. सायरा अली आझाद------------------------------------------------------------------------------

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post