महाराष्ट्रा पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर येथे 21 जागा (Non- Teaching)

महाराष्ट्रा पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर येथे शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणी अधिकाऱ्याच्या एकून 21 जागा (Non- Teaching) आहे.

उपकुलसचिव (Deputy Registrar)- 2 जागा
सहाय्यक कुलसचिव (Assistant Registrar)- 4 जागा
सहाय्यक नियंत्रक (Assistant controller)- 2 जागा
सहाय्यक तांत्रिक अधिकारी (Assistant Technical Officer)- 1 जागा

अजून इतरही पदाच्या 12 जागा आहेत त्यासाठी जाहिरात पहा.

अंतिम दिनांक- 16-08-2014

संकेतस्थळ (Website)- http://www.mafsu.in/

Post a Comment

Previous Post Next Post