सुस्वागतम !!! MPSC Alert ह्या वेबसाईट वर आपले स्वागत आहे.

Jul 5, 2014

SIDBI मध्ये Assistant Manager च्या 80 जागा

Small Industries Development Bank of India (SIDBI) तर्फे Assistant Manager च्या 80 जागेसाठी जाहिरात आली आहे.

पात्रता- कोणत्याही शाखेची पदवी किवा पद्युत्तर पदवी 60% सहित उत्तीर्ण.

फोर्म भरण्याची तारीख- 01-07-2014 ते 20-07-2014

जाहिरात पहा

अर्ज भरा .

No comments:

Post a Comment