सुस्वागतम !!! MPSC Alert ह्या वेबसाईट वर आपले स्वागत आहे.

Aug 29, 2015

प्रश्न मंजुषा- 50

1. RBI ने 2015 मध्ये वित्तीय सर्वसमावेशकतेसाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

A. दिपक मोहंती
B. नचिकेत मोर
C. आर. गांधी
D. रूपा रेगे- नित्सुरे-----------------------------------------------------------------------------

2. UNESCO ने कोणत्या शहराला नुकतेच 2017 साठीची 'जागतिक पुस्तक राजधानी' म्हणून जाहीर केले?

A. जिनेव्हा (स्विझर्लंड)
B. कोनाक्री (गुएना)
C. मनिला (फिलीपायींस)
D. कैरो (इजिप्त)-----------------------------------------------------------------------------

3. UNESCO ने नुकतेच कोणत्या भारतीय शहराला 'Cities of Music' च्या यादीत स्थान दिले आहे?