सुस्वागतम !!! MPSC Alert ह्या वेबसाईट वर आपले स्वागत आहे.

Sep 7, 2015

प्रश्न मंजुषा- 51

mpsc1. भूकंप येण्याआधी सावध करणारी यंत्रणा सर्वप्रथम कोणत्या राज्यात बसविण्यात आली आहे?

A. राजस्थान
B. बिहार
C. उत्तराखंड
D. हिमाचल प्रदेश-----------------------------------------------------------------------------

2. Farthest Field: An Indian story of second world war ह्या पुस्तकाचे लेखक कोण आहे?

A. रघु कर्नाड.
B. स्वपन दासगुप्ता
C. पुलोक चटर्जी
D. के. विश्वनाथन-----------------------------------------------------------------------------

3. भारतीय अमेरिकी वंशाच्या कोणत्या व्यक्तीला 'च्याम्पियंस ऑफ चेंज' हा खिताब अमेरिकेत बहाल करण्यात आला आहे?