प्रश्न मंजुषा- 57 (इतिहास special)

1. धन्वंतरी म्हणून खालीलपैकी कुणाला ओळखले जाते?
mpsc

A. नाना जगन्नाथ शंकरशेठ
B. भाऊ दाजी लाड
C. विष्णूबुआ भ्रम्हचारी
D. भाऊ महाजन-----------------------------------------------------------------------------

2. अरुणोदय हे आत्मचरित्र कुणाचे आहे?

A. बाबा पदमजी
B. भाऊ दाजी लाड
C. डॉ. रा. गो. भांडारकर
D. बेहरामजी मलबारी-----------------------------------------------------------------------------

3. कोणत्या समाज सुधारकाने 'इंडियन स्पेक्टाटर' हे साप्ताहिक सुरु केले?


A. बेहरामजी मलबारी
B. एनी बेझंट
C. सरोजिनी नायडू
D. विष्णूशास्त्री पंडित-----------------------------------------------------------------------------

4. गो. ग. आगरकर यांनी टिळकांची मदत न घेता कोणते वृत्तपत्र सुरु केले?

A. मराठा
B. केसरी
C. सुधारक
D. या पैकी नाही.----------------------------------------------------------------------------

5. खालील पैकी कोण 'इंदुप्रकाश' ह्या साप्ताहिकाचे संपादक होते?

A. विष्णूशास्त्री पंडित
B. विष्णूशास्त्री चिपळूणकर
C. वासुदेव गणेश जोशी
D. दादोबा पांडुरंग तर्खडकर-----------------------------------------------------------------------------

6. कुणाचे खरे नाव 'विष्णू भिकाजी गोखले' असे होते?

A. भाऊ महाजन
B. बाबा पदमजी
C. विष्णूशास्त्री चिपळूणकर
D. विष्णूबुआ ब्रम्हचारी-----------------------------------------------------------------------------

7. शून्यलब्धी, हिंदुस्थानचा इतिहास, इंग्लंडचा इतिहास ई. ग्रंथ कुणी लिहिले आहे?

A. आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर
B. लोकहितवादी
C. पंडिता रमाबाई
D. लोकमान्य टिळक-----------------------------------------------------------------------------

8. बेहरामजी मलबारी यांनी कुणाच्या मदतीने 'सेवासदन' हि संस्था स्थापन केली?

A. नाना जगन्नाथ शंकरशेठ
B. सखाराम सहानी
C. दयाराम गिडूमल
D. परितोष कालरा-----------------------------------------------------------------------------

9. मजुरांची स्थिती सुधारण्यासाठी ना. म. जोशी यांनी कोणत्या संस्थेची स्थापना केली होती?

A. सोशल सर्विस लीग
B. कामगार उद्धार मंच
C. लेबर युनियन फोरम
D. कामगार हक्क प्रबोधिनी-----------------------------------------------------------------------------

10. मुक्तिसदनची स्थापना कुणी केली?

A. रमाबाई रानडे
B. पंडिता रमाबाई
C. सावित्रीबाई फुले
D. एनी बेझंट------------------------------------------------------------------------------

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post