विधेयकांचा तुलनात्मक अभ्यास

Vidheyak Bill


:red_circle🟣 सार्वजनिक विधेयक (Public Bill)

:small_orange_diamond:फक्त मंत्री संसदेत मांडतात.

:small_blue_diamond:सरकारी धोरणे प्रदर्शित करतात.

:small_orange_diamond:पारित होणे तुलनेने सोपे

:small_blue_diamond:विधेयक फेटाळल्यास संसदेचा सरकारवर विश्वास नाही, असा अर्थ होतो.

:small_orange_diamond:विधेयक मांडण्यापूर्वी 7 दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी लागते. विधी खात्याशी चर्चा करून संबंधित खाते याचा मसुदा बनवते.

🟣 खासगी विधेयक (Private Bill)

:small_orange_diamond: खासगी (मंत्र्यांव्यतिरिक्त) सदस्य मांडतो.

:small_blue_diamond:सार्वजनिक मुद्द्याबाबत विरोधी पक्षाची भूमिका प्रदर्शित करतात.

:small_orange_diamond:पारित होणे तुलनेने अवघड असते.

:small_blue_diamond:विधेयक फेटाळण्याचा अर्थ संसदेचा सरकारवर अविश्वास असा होत नाही.

:small_orange_diamond:विधेयक मांडण्यापूर्वी एका महिन्याची पूर्वसूचना द्यावी लागते.

:small_blue_diamond:विधेयक तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित सदस्याची असते.

:small_orange_diamond:सार्वजनिक व खाजगी विधेयक पारित मात्र सारख्याच पद्धतीने होतात.

Post a Comment

Previous Post Next Post