सजातीय स्वरसंधी किवा दीर्घसंधी | संधीचे प्रकार | Marathi Grammar Sandhi | Sandhiche Prakaar | MPSC Alert

Swarsandhi Marathi Grammar

दोन सजातीय स्वर लागोपाठ आल्यास त्या दोघांबद्दल त्याच जातीतील एकच दीर्घ स्वर येतो याला सजातीय स्वरसंधी किंवा दिर्घत्वसंधी असे म्हणतात.सजातीय स्वरसंधीची उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेत.🔸 अ +अ = आ  🔸


१. सूर्य + अस्त = सूर्यास्त


२. कट + अक्ष = कटाक्ष


३. रूप + अंतर = रुपांतर


४. मिष्ट + अन्न = मिष्टान्न


५. स + अभिनय = साभिनय


६. प्रथम + अध्याय = प्रथमाध्याय


७. सह + अध्यायी = सहाध्यायी


८. पुरुष + अर्थ = पुरुषार्थ


९. सह + अनुभूती = सहानुभूती


१०. मंद + अंध = मंदांध


११. स्वभाव + अनुसार = स्वभावानुसार🔸 अ + आ = आ 🔸


१. देव + आलय = देवालय


२. हिम + आलय = हिमालय


३. फल + आहार = फलाहार


४. अनाथ + आश्रम = अनाथाश्रम


५. गोल + आकार = गोलाकार


६. मंत्र + आलय = मंत्रालय


७. शिशिर + आगमन = शिशिरागमन


८. प्रथम + अध्याय = प्रथमाध्याय


९. धन + आदेश = धनादेश


१०. जन + आदेश = जनादेश


११. दुख: + आर्त = दुखार्त


१२. नील + आकाश = नीलाकाश


१३. कार्य + आरंभ = कार्यारंभ🔸 आ +आ = आ 🔸


१. महिला + आश्रम = महिलाश्रम 


२. राजा + आश्रय = राजाश्रय


३. कला + आनंद = कलानंद


४. विद्या + आलय = विद्यालय


५. राजा + आज्ञा = राजाज्ञा


६. चिंता + आतुर = चिंतातुर🔸 इ+ इ = ई 🔸


१. मुनी + इच्छा = मुनीच्छा


२. कवि + इच्छा = कवीच्छा🔸 इ+ इ = ई 🔸


१. मुनी + इच्छा = मुनीच्छा


२. कवि + इच्छा = कवीच्छा


३. अभि + इष्ट = अभीष्ट🔸 इ+ ई = ई 🔸


१. गिरि + ईश = गिरीश


२. कवि + ईश्वर = कवीश्वर


३. परि + ईक्षा = परीक्षा🔸 ई+ इ = ई 🔸


१. गोमती + इच्छा = गोमतीच्छा


२. रवी + इंद्र = रवींद्र


३. मही+  इंद्र = महिंद्र🔸 ई+ ई = ई 🔸


१. मही + ईश = महीश


२. पार्वती + ईश = पार्वती🔸 उ +उ = ऊ 🔸


१. गुरु + उपदेश = गुरुपदेश


२. भानु + उदय = भानुदय🔸 ऊ +उ = ऊ 🔸


१. भू + उद्धार = भूद्धार


२. वधू + उत्कर्ष = वधूत्कर्ष


३. लघू + उत्तरी = लघूत्तरी🔸 ऋ+ ऋ = ऋ 🔸


१. मातृ + ऋण = मातृण


==============================


खालील महत्वाच्या पोस्ट नक्की वाचा:


==============================

आम्ही स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी 'स्पर्धांकुर' नावाचे युट्यूब चॅनेल तसेच 'स्पर्धा परीक्षा माहिती मंच ' नावाचे फेसबुक पेज आणि 'MPSC संपूर्ण तयारी' नावाचे टेलिग्राम चॅनेल सुद्धा चालवतो. तेथे आम्ही सर्व विषयावर संकल्पना आधारित व्हिडिओ, पोस्ट, चार्ट्स, जॉब्स माहिती टाकत असतो. चॅनेलल/पेजला भेट देण्याकरिता खालील नावावर क्लिक करा.


युट्यूब चॅनेल:- स्पर्धांकुर [Spardhankur]

टेलिग्राम चॅनेल:- MPSC संपूर्ण तयारी 


टेलिग्राम ग्रुप:- स्पर्धांकुर MPSC

जॉब अलर्ट वेबसाइट :-  My Desi JobPost a Comment

Previous Post Next Post