Old Papers


MPSC आणी इतर स्पर्धा परीक्षेसंबंधी झालेले पेपर इथून डाउनलोड करा.

===============================================

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१४--- पेपर 1 ----- Download

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१४--- पेपर 2------ Download

Sales Tax Inspector 2013--- Pre ----------Download

PSI Main 2013--- Paper 1----------Download

PSI Main 2012--- Paper 2----------Download