प्रश्न मंजुषा- 44

1. भारताने नुकताच कोणत्या देशासोबत 'हायड्रोग्राफी' विकसनाचा करार केला आहे? A. सेशल्स, म…

प्रश्न मंजुषा- 43

1. भारतातील पहिला बायोडीझेल प्रकल्प कोठे सुरु होत आहे? A. नागपुर B. विशाखापत्तनम C. उदयपु…

Load More That is All